Записи с меткой «Барышевка»

21-25.07.2007. Буланды-Астана

Пятидневный велопоходм по маршрутам: 21.07: Буланды — Шиелы — Степняк — Жукей — Катарколь. 22.07: Катарколь — Щучинск — Боровое — Катарколь — Жукей. 23.07: Жукей — Степняк — Макинск — Бурли-Казахский — Красный кордон — Улытоган 24.07: Улытоган — Эльтай — Орнек — Алексеевка — Бырышевка 25.07: Барышевка — Астана